Memberi dan Menginspirasi

Selasa, 26 Februari 2013

Anaking (Carita Pondok Bahasa sunda )Carpon Ku : Yati Nurhayati
Kuring ngan saukur bisa istigfar bari ngusap dada basa Reyhan budak kuring hiji-hijina ngadat alatan kahayangna teu ditedunan. Sakur barang anu aya diharepeunana dibalang-balangken. Belewer-belewer ngarapung ditengah imah. Atuh tengah imah anu nang meresanteh teu sirikna siga kapal pecah.
Rarasaan mah tara elat  ngaderes qur’an unggal peting basa hamil ku Reyhan teh, jeung dei can pernah diparaban ku barang haram hasil korupsi atawa ngagasab barang batur. Naon anu bisa dikorupsi atuda lain pejabat, lain PNS bapana budak teh, ngan saukur dagang leuleutikan, gede jeung leutikmah Allah nu ngatur, nupentingmah tetep usaha. Tapi naha budak teh meni kuasa bager-bager teuing, beda jeung budak nusejen-sejenna.
Komo ari geus nyiksa kanu jadi indung, pernah hiji mangsa kujring nepika ceurik alatan nyeri, korsi palastik di baledogken. “ sok sakalian bunuh mamah teh, ameh mamah maot, ke Reyhan teu gaduh mamah deui,” ari geus kesel jeung nyeri-nyeri teuingmah, kuring sok rada ngancam. Nya ari tos diancam kitumah ngagabrug bari nyiuman alim mamah maotmah saurnateh. Abong budak leutik ceuk kuring teh jero hate,  disebutkeun mamah maotmah leeh hartena keur ngambek oge.
Umur Reyhan teh nembe 3  taun tapi bageurna masya Allah teu katulungan,  kuring jeung bapana geus taak. Di leuleuyan teu metu, di kerasan kalahka beuki keras da can waktuna di kerasan deui budak sagede kitumah. Sakapeung mah sok kaisinan  ari tos gelut jeung budak tatangga, da puguh Reyhan mah galak, nya ari galak jeung keras namah  teu aneh da turunan sebrang, kuring meunangkan urang makassar.
Ayena oge teu pira hayang momobilan anu siga Agung budak tatangga hareupeun imah, unggal poe –unggal peuting eta we nu diomongkeun teh. Lain teu hayang mangmeuliken kanu jadi anak, komo deui ieu budak karek hiji, lamun ayamah hayang nyugemakeun ka anak teh. Tapi dalah dikumaha, panghasilan teh mun cukup jang hirup sapopoe, ari kudu meuli momobilan anu hargana ngaratus rebu mah, atuh ti mana nyumponanana. Hate mah peurih teu bisa nedunan kahayang nu jadi anak, sok sanajan bangor kabina-bina  oge ari ngaran ka anakmah teu weleh nyaah. Teu weleh di bela, sok sanajan salah budak sorangan. Lamun aya anu lalaporan kalakuan Reyhan, boh ti tatangga, atawa ti dulur-dulur kukuring osok di belaan we da eta mah budak keneh.
Kulantaran galak jeung osok hayang menunang sorangan, antukna Reyhan teh teu aya baturna, babaturan anu sasamana arembungeun  ulin jeung manehna. Nyeri hate teh, budak kuring nepika euweuh nu maturan. Babaturannana ngajarauhan. Kukuring teh digupayan, terus dipangku bari celengok diciuman, “ matak ge saur mamah naon ulah sok galak kabatur, jadi aralim ameng sareng Reyhan nya?” “ Reyhan mah da henteu galak mah, Reyhan mah hoyong ameng hungkul,” “ ayena mah ameng na jeung mamah we yu !” “ mah Reyhan mah hoyong ngalih deui,” kuring oge ngarti  Reyhan teh ayena mah ngarasa teu nyaman di marusuhan ku baturna teh.
Satiap rumah tangga oge di uji ku Alloh, aya nu uji istri anu teu soleh,  atawa salakina anu kurang soleh, atawa diuji dina hal anak, kuring meureun di uji teh dina masalah anak. Gara-gara anak kuring geus renggang jeung tatangga, geus renggang jeung nu jadi adi, kungsi hiji mangsa mah kuring ngarasa te ngenah basa Reyhan di gaok ku ninina, sok sanajan kuring sok ngagaok oge ka Reyhan tapi ari ku batur di gaoknamah anger we te ngeunah kana hate teh. Sapoe kuirng ngabaeudan kanu jadi indung, harita mah teu inget kanu dosa, keuheul we nu aya.
Lamun keur mandi teu weleh ceurik, lamun dahar teu sasuai jeung kahayangna langsung we alas teh di balangkeun, atuh kuirng nu capena, hese di carek, eta we di carek tong jajan es, da hese, angger we ari ti warung teh lamun teu es mawa cocooan.
Lamun kuring tas iinditan teu mawa budak, nulalporan teh meni rawing ceuli. Budak kuring mah hifer aktif deui, gagalacangan sagala dioprek lamun sakalieun ka teun batur teh. Ari di imah sorangan mah kitu teh tara dicarek, keun we da budak, ari teu ngabahayakeun mah ceuk pakar anak age kan keur diajar motorik halus ari budak umur sakitu mah. Jadi pentes lamun sagala hayang nyaho. Tapi ari di teun nininamah atawa di teun batur, teu bisa kitu, ari gagalacangan, jungkir balik, sagala dioprek, sagala di seredkeun. Pasti ting jarorowok nyaram ulah kitu ulah kieu lah.
Komo kamari mah pun bibi anu laporan, putra pun bibi anu beda dua taun yuswana sareng Reyhan di jengut papuket nepika kongkorong nateh pegat, atuh budak bibi teh ceurik menta digantian. “ Teh gentosan tuh kongkorong nu Aah dipegatkeun ku Reyhan,”  bari jubras-jebris bangun nu handeuueul. “ muhun ke di gentosan ku Teteh, “ kuring ngabebenjokeun nu keur ceurik
Isuk-isukna budak adi di baledog ku gunting kuku nepi ka kena kana tarangna meni ngabeletrak, ceurik bebeja kaindungna. Nini na laporan yen Reyhan mamawa pemper kotor, terus dialung-alung, didinya aya nini jeung abah keur taruang, pempers anu kotor teh murag kana alas Abah, dialungkeun deui murag kana alas indung kuring. Ampun pisan hese dicarek budak teh. Lamun di carek beuki dihajakeun.
Meh unggal peuting teu petot-petot ngadu’a ka anu kagungan eta budak, sing di bageurkeun, sing disolehkeun hatena, sing bisa nentremkeun ka nu jadi indung bapa, ditungtungan ku dua Robana Hablanaa min ajwajina waduriyatina qurota a’yun waj’alna lilmuttaqiina imaama. Kuring masrahkeun sadayana kanu kagungan, da budak teh lain titipan. Nya dititipan anu soleh ditampi, dititipan anu geulis anu kasep atawa anu goreng patut oge teu weleh we di pikanyaah, dalah budak cacat fisik oge ceuk paribasana moal burung ditampi, komo ieu nya kasep, nya pinter, sehat, mung hiji hanjakalna bangor. Tapi mudah-mudahan etamah bangor budak leutik we, teu nepika gede. Mudah-mudahan geus gede namah jadi jalma anu soleh, pinter jeung bageur, bisa berguna jang agama jeung nagara, amiin.
Geus sababaraha poe Reyhan teh udur , awakna panas, kukuring oge geus dikompres malahan tadimah dibawa ka puskesmas bisi katutuluyan. Tapi panasna teu turun-turun. Kuring jeung bapana budak geus hariwang bisi kumaonam, tadi sore mah belenyeng we kanu motor rek di bawa karumah sakit, Reyhan kudu di rawat gejala demam berdarah. Kuring cerik hate mah geus teu genah. Sok sieun pondok umur budak teh. Kuring tara ingkah ti sisi ranjangna, bisi Reyhan aya kahayang teu hese. Bari kuring teu leupas tina du’a, mugia Allah ulah waka nyandak Reyhan. Kuring hayang heula ningali Reyhan sakola, rumaja, dewasa, nikah, boga anak. Teu karasa aya nu haneut maseuhan pipi, ingeut kana kajadian katukang-tukang, sok mindeng nyiwit Reyhan kulantaran hese dicarek. Da rumasa kuring mah can bisa sabar dina nyanghareupan budak teh. Matak moal lulus lamun jadi guru TK mah.
“ Mah kunaon nangis ? Mah Reyhan mah ayena teu bangor deui,” Reyhan beunta, terus ngabelengeh seuri. Kukuirng diusap tarangna, bari diciuman. “ Reyhan hoyong naon ?” “ mah Reyhan mah hoyong momobilan anu siga Agung,” teg we hate teh, kuring boga hutang janji, basa Reyhan sok ngadat menta momobilan teh kukring dienyakeun ke lamun mamah gaduh artos. Tapi nepika kiwari acan kalaksanakeun.
Basa bapana Reyhan datang karumah sakit teh kukuring henteu diengkekeun deui, kuirng ngaharewos ka bapana, yen budak teh hayang momobilan. Atuh bapana ngahuleng, “ Timana artosna mah?” “ Mamah gaduh simpenan kanggo mayar kontrakkan, anggo we heula da lami keneh mayar kontrakan mah, nupenting mah bungah we Reyhan, jadi aya sumanget supados enggal sehat.” “ nya ari kitumah ke sore bapa bade milarian di pasar.”
Kacida bungaheunana Reyhan teh basa bapana mawa momobilan ka rumah sakit, teu sirikna diusapan, ngan can bisa ditummpakan da Reyhan na acan sehat. Masih keneh diopname. “ matakna sing enggal damang, ke urang numpak momobilan” kukuirng terus disumangetan. Momobilan teh disimpen di luhureun ranjang, eta oge kahayang Reyhan, ameh katinggal terus pokna teh.  
Kuring nyelang heula balik kaimah, di rumah sakit aya nunungguan indung kuring. Meni asa simpe imah teh teu aya Reyhan mah. Teu aya nu gagalacangan, ruang tamu rapih, kuring meni asa leungiteun. Teu aya nu capetang teu bentes. Ret kana cocooan anu meres dina dus dijuru dapur.leketey hate teh meni asa leuleus, mudah-mudahan Reyhan teh bisa balik deui ka imah, ngaramekeun rumah tangga. Jadi palipur di kala susah, jadi panghibur hate indung bapa na. keun we batur teu raresep ka Reyhan oge, da ring mah kacida pisan nyaahna.
Teu kungsi lila  Hp disada, kukuring gancang diangkat  bapana budak anu nelpon. ‘ Mah enggalan ka rumah sakit, ieu Reyhan trombositna turun, dokter oge tos pasrah kanu kagungan,” teu loba nyarita deui kuring langsung megat angkot.  Teu disalin-salin acan, mun mawa kantong anu nagajagrag di tengah imah keneh we. Kuring  apal lamun DB mah asok ngadodoho, disangka turun panasna, padahal keur kritis.
Satengah lumpat kuring muru rohangan Reyhan, kuring ceurik ningali Reyhan ngalempreh leuleus. “ sing kuat bageur,” kukuring diharewoskeun bari diusapan tarangna. Teu lila datang dokter, rek mariksa Reyhan, terus ku perawat diganti impusna. “ mah tos timana ? mana momobilan Reyhan ?” kuring atoh Reyhan tos beunta deui, “ mamah tos uih heula kasep, itu momobilan Reyhan, “ kuring bari nunjuk di kolong ranjang gigireunana.
Bari nungguan Reyhan, kuring terus ngadu’a, mudah-mudahan Reyhan sing dipasihan kakiatan sareng umur panjang, kuirng can siap lamun kaleungitan  Reyhan salilana. Karek sabaraha poe oge di rumah sakit, ni asa tiiseun imah teh.
Ayeuna Reyhan tos sehat, malahan tos tiasa uih ka bumi, ngan saur dokter teh kedah seueur istirahat, ulah waka motah teuing. Alhamdulillah kuring ngarasa reueus jeung bungah yen Reyhan bisa numpakan momobilanana.
Rancaekek, Oktober 2012

Dimuat Dimajalah Mangle
0

Senin, 18 Februari 2013

Keindahan Alam Bulukumba, Sulawesi SelatanMata seakan tak mau terpejam menyaksikan keindahan alam Sulawesi Selatan. Rasanya begitu lengkap anugrah Allah. Dari pantai dan laut yang cantik, pegunungan dan bukit-bukit yang indah, ladang yang subur, hingga hamparan  sawah yang mempesona.
Sea Food
Perjalanan Ini merupakan perjalanan  yang paling mengesankan, pasalnya ini pertama kali saya menginjakkan kaki di tanah leluhurnya suami, ayah dari kedua putra-putri kami. Untuk menikmati perjalanan ini kami sengaja naik  kapal laut,  perjalanan dari Tanjung Priuk ke Pelabuhan Makassar memerlukan waktu dua hari tiga malam. Perjalanan yang begitu melelahkan, namun  semua itu terbayar dengan keindahan alam  yang bisa dinikmati diSulawesi Selatan ini.
Setibanya di Pelabuhan, sudah menunggu mobil charteran yang sengaja dipesan, masih ada 6 – 7 jam lagi perjalanan menuju lokasi yang dituju, Bulukumba.  Tak banyak membuang waktu kami langsung meluncur.  Kami beristirahat sejenak untuk makan siang di Takalar, ikan bakar, udang goreng tepung, cumi-cumi ikan pari  yang semuanya berukuran jumbo sudah tersaji di meja makan. Selamat datang Makkasar, semua serba ikan, dimana-mana ikan, dan ikan  disini di jamin masih segar. Ikan yang super gede itu membuat perut saya kenyang.  Di Takalar juga saya membeli buah tangan, jagung manis. Jagung rebus ini dihidangkan hangat-hangat dengan ditaburi bumbu garam yang sudah disediakan. Nikmat sekali. Beda dengan jagung yang ada di Pulau Jawa.
Perjalanan panjang antara Makkasar Bulukumba, tidak dilewatkan begitu saja, mata saya tetap terjaga, pemandangan yang sangat mengesankan,  kami  menyusuri beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan, pertama Kabupaten Takalar, Gowa, Jeneponto, Bantaeng lalu  Bulukumba. Setiap kabupaten menawarkan pemandangan yang menarik, ladang-ladang  yang subur, hamparan sawah menghijau, gunung dan bukit yang cantik, pantai yang sangat eksotis. Sungguh mengagumkan memandang pantai biru bersih yang berkilat-kilat tertimpa sinar matahari  dan kapal-kapal layar yang berlabuh di pantai itu.
Jika lapar atau mengantuk, jangan khawatir. Disepanjang jalan dengan mudah kita bisa temukan  warung, rumah makan, atau kafĂ©  sederhana. Selain  rumah makan yang menyediakan  makanan khas Makkasar / Bugis seperti sop konro, cotto, es pisang  ijo,  banyak juga area peristirahatan yang menyediakan makanan umum seperti ayam goreng dan lain-lain. Jadi urusan mengisi bensin bukan hal yang susah.     Uniknya, papan nama rumah makan yang kami jumpai kebanyakan menyebutkan asal kota pemiliknya. Misalnya “ Rumah Makan Soppeng”, “ Konro Pinrang”,” ikan bakar Mamuju”, dan lain sebagainya.
Akhirnya Sampai Di Bulukumba
Sampai lah kami di tanah leluhur, Bulukumba biasa orang menyebutnya Butta Panrita Loppi ( Butta = bumi, Panrita Loppi = Keahlian dalam merancang, merakit dan melayarkan pinisi). Disinilah Kapal Layar pinisi bermula, hal ini juga yang menjadi kembanggaan masyarakat Bulukumba yaitu Kapal pinisi. Tepatnya di Tanjung Bira keahlian membuat Kapal Pinisi ini. Yang terkenal keahlian  desain dan melayarkan pinisi adalah orang Bira, keahlian mengukur dan merakit adalah orang Ara, keahlian finishing (penghalusan) adalah orang lemo-lemo. Para wisatawan diperbolehkan melihat pembuatan kapal pinisi, dan bisa membeli miniaturnya yang banyak dijual sebagai oleh-oleh khas tanjung Bira.
Tanjung Bira terkenal juga dengan pantainya yang indah dan eksotik, dengan hamparan pasir putih dan nyiur melambai, deburan ombak dan kuliner yang memanjakan lidah  membuat para wisatawan ingin kembali lagi kesana.
Jika berkunjung kesini jangan khawatir, pembangunannya sudah cukup merata hingga kepelosok desa, sehingga infrastruktur jalan antar kecamatan ataupun antar desa cukup lancar.
Mata pencaharian utama adalah nelayan dan bertani, banyak sekali ikan disini, setiap pagi para nelayan yang baru pulang melaut sibuk mengatur ikan yang akan dikirim kebeberapa daerah, sepanjang jalan arah kota Bulukumba berjejer tukang ikan segar. Selain padi dan rempah-rempah disini juga terkenal dengan cengkeh, setiap panen petani cengkeh mendapatkan untung hingga puluhan juta dari hasil cengkehnya.   Disini juga terkenal dengan penghasil rumput laut pembuat agar-agar, daerah yang kaya. Hasil laut dan alam yang patut disyukuri oleh penduduknya.
Di Bulukumba ada satu etnis yaitu Kajang pemimpinnya di namakan Amma Toa  berada di Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba. Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Letaknya kurang lebih 40 km sebelah timur Kota Bulukumba. Keunikan budayanya sudah terdengar hingga ke seluruh penjuru dunia. Keunikan ini pula yang membuat Kajang tiap tahunnya dibanjiri wisatawan mancanegara.
Orang Kajang  betul-betul memegang teguh kitab lontara itu. Pasang ri Kajang menyimpan pesan-pesan luhur. Yakni, penduduk Tana Toa harus senantiasa ingat kepada Tuhan. Lalu, harus memupuk rasa kekeluargaan dan saling memuliakan. Orang  kajang  juga diajarkan untuk bertindak tegas, sabar, dan tawakal. Pasang ri Kajang juga mengajak untuk taat pada aturan, dan melaksanakan semua aturan itu sebaik-baiknya.
Masyarakat adat Kajang  tinggal berkelompok dalam suatu area hutan yang luasnya sekitar 50 km. Mereka menjauhkan diri dari segala sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal moderenisasi, kegiatan ekonomi dan pemerintahan Kabupaten Bulukumba. Mungkin disebabkan oleh hubungan masyarakat adat dengan lingkungan hutannya yang selalu bersandar pada pandangan hidup adat yang mereka yakini.
Hitam merupakan sebuah warna adat yang kental akan kesakralan dan bila kita memasuki kawasan ammatoa pakaian kita harus berwarna hitam. Warna hitam mempunyai makna bagi Mayarakat Ammatoa sebagai bentuk persamaan dalam segala hal, termasuk kesamaan dalam kesederhanaan. tidak ada warna hitam yang lebih baik antara yang satu dengan yang lainnya. Semua hitam adalah sama. Warna hitam menunjukkan kekuatan, kesamaan derajat bagi setiap orang di depan sang pencipta. Kesamaan dalam bentuk wujud lahir, menyikapi keadaan lingkungan, utamanya kelestarian hutan yang harus di jaga keasliannnya sebagai sumber kehidupan.
Suku Kajang dalam lebih teguh memegang adat dan tradisi moyang mereka dibanding penduduk kajang luar yang tinggal di luar perkampungan. Rumah-rumah panggung yang semuanya menghadap ke barat tertata rapi, khususnya yang berada di Dusun Benteng tempat rumah Amma Toa berada. Tampak beberapa rumah yang berjejer dari utara ke selatan. Di depan barisan rumah terdapat pagar batu kali setinggi satu meter. Dalam bahasa bugis Konjo yang kental merupakan bahasa suku yang selama ini sebagai media komunikasi antar sesama masyarakat suku kajang.
Bahasa yang digunakan disini merupakan bahasa bugis, bahasanya lebih halus dibandingkan dengan bahasa Bugis Makassar. Dahulu Bulukumba merupakan daerah kerajaan dengan rajanya yang terkenal dengan nama Sulthan Andi Daeng Radja, yang sekarang diabadikan menjadi nama jalan dan nama Rumah sakit Umum Daerah Bulukumba.

Pernah di muat di Prioritas
2

Minggu, 17 Februari 2013

Wisata Paralayang di Bukit GantoleWisata Paralayang di Bukit Gantole
Tidak jauh dari Ibukota Jakarta ada tempat yang begitu sejuk dan pemandangan yang akan memanjakan mata kita. Dimana lagi kalau bukan puncak Bogor, kawasan wisata ini selalu dipenuhi pengunjung setiap akhir pekan.
Dari puncak kita bisa menikmati pemandangan alam yang begitu mempesona,  hamparan kebun teh, gunung – gunung yang hijau, ditambah suasana  yang dingin menusuk kulit.
Jika  ingin mencoba nyali dan mencari sensasi unik berlibur, Anda bisa mencoba wisata udara olahraga Paralayang yang sangat seru.Olahraga ini bisa Anda temui di bukit Gantole, kawasan Puncak – Jawa Barat. Patokannya kalau dari Jakarta, setelah Masjid At-Ta’awun, melewati sebuah tikungan, ada jalan masuk di sebelah kiri, maka di situlah letak area masuk ke Bukit Paralayang.
Paralayang adalah olahraga yang menggunakan parasut dan biasanya dilakukan di bukit gunung sebagai landasan pacu. Agak serupa dengan parasailing yang menggunakan boat, bedanya paralayang ini hanya menggunakan kaki. Dulu olahraga ini disebut olahraga terjun gunung, karena tujuannya mempercepat waktu yang dibutuhkan untuk turun gunung. Tiga hari naik gunung, turunnya cuma perlu setengah jam dengan paralayang, setelah resmi menjadi cabang olahraga kedirgantaraan diganti namanya menjadi paralayang.
Olahraga  kedirgantaraan ini juga telah berkembang menjadi sebuah wisata petualangan untuk sebagian orang, banyak di antara pengunjung yang datang hanya duduk untuk melihat bagaimana para pencinta paralayang terbang ke udara. Tapi di antara mereka akhirnya ada juga yang tertarik untuk ikut mencoba merasakan terbang di udara.
Paragliding alias paralayang merupakan salah satu permainan yang bisa dibilang sebagai sarana untuk menguji nyali dan memacu adrenalin kita. Bisa dipastikan bila Anda mencobanya pasti sensasi adrenalin bisa dirasakan saat berada di atas ketinggian dan terbawa angin.
Di Bukit Paralayang telah disediakan perangkat paralayang untuk para peserta tandem, berupa parasut, helm, dan flight suit. Flight suit ini juga berfungsi sebagai tempat duduk saat melayang di udara. Praktis dan aman, hingga bisa memotret pemandangan dari atas.

Curug tujuh atau curug cilember
Yang tak kalah seru di Bogor adalah berwisata ke curug tujuh, Kawasan wisata alam ini menyajikan keindahan, kesejukan dan hijaunya hutan hujan tropis dengan daya tarik utama berupa 7 (tujuh) buah curug . Kawasan yang berada di kawasan perbukitan Hambalang tepatnya di Desa Jogjogan Kecamatan Cisarua ini, hanya berjarak ±25 km dari kota Bogor dan ±100 km dari kota Jakarta.
Untuk mencapai Curug Cilember dari pinggir jalan raya Ciawi-Puncak, tidak terlihat ada plang jalan yg cukup jelas, jadi harus rajin bertanya ke stan ojek dimulut jalan. Jalan masuknya cukup sempit, melewati perumahan yg cukup rapat, berbelok-belok.
Di dalam kawasan wisata alam yang memiliki ketinggian 700m dpa dengan suhu 15° - 25° C ini, kita dapat menjelajahi dan menikmati keindahan dan sejuknya tujuh buah air terjun yang berada pada ketinggian berbeda dengan melintasi jalan setapak diantara rindangnya vegetasi hutan hujan tropis, namun jarang orang yang sampai ke curug yang ketujuh, biasanya hanya kuat sampai curug kelima karena jaraknya yang jauh.  Sebuah  petualangan dan pengalaman menarik dan unik dalam hidup kita. Selain itu kita juga dapat mempelajari atau sekedar mengenal dan menyaksikan kecantikan 12 species satwa Kupu-Kupu yang berada dalam sebuah taman penangkaran berbentuk kubah.
Plang nama didepan pintu gerbang bertuliskan kerjasama perhutani dgn desa Jogjogan. Mungkin ini adalah salah satu contoh baik, bahwa desa ikut menikmati kehadiran wisatawan dgn ikut mengelola perparkiran, kebersihan, keamanan dan bentuk pengelolaan lain. Mereka juga ikut menanam modal, warung, villa, toilet dan persewaan tenda beserta perlengkapannya.
Di dalam kawasan tersebut memang terdapat 7 buah air terjun, yang diberi nama Curug 1, 2, 3, dan seterusnya sampai Curug 7. Dan Curug yang terdekat dan paling bawah adalah Curug 7. Dan ke Curug 7 inilah tempat pertama yang kami kunjungi. Dalam perjalanan menuju Curug 7, terdapat Taman Kupu-kupu yang kebetulan saat itu sedang dipugar. Rute yang ditempuh tidak terlalu jauh dan saya yakin setiap orang - dari segala usia - tidak akan sulit mencapai curug ini.
Bagi yang ingin bermalam tersedia akomodasi berupa Jungle Lodge dengan pemandangan menghadap ke air terjun, sungai dan hutan. Suara gemericik air terjun dan sungai serta suara daun pinus yang diterpa angin senantiasa menemani keheningan tidur kita, memberikan sensasi tersendiri dan menjadikan suatu pengalaman baru ditengah rutinitas dan kesibukan kita sehari-hari. Pilihan lainnya adalah bermalam dalam tenda (camping) yang dapat dipasang di beberapa lokasi camping ground sesuai pilihan dan keinginan kita. Bagi yang ingin melakukan rapat kecil tersedia akomodasi berupa aula/meeting room berkapasitas 20 (dua puluh) orang.
Disamping kegiatan wisata harian (rekreasi) dan wisata bermalam (jungle lodge dan tenda), kita dapat melakukan kegiatan-kegiatan di alam terbuka (outdoor activity program) lainnya, seperti ; pendidikan / pengenalan lingkungan dan konservasi alam (eco-edu), outbound & gathering (low impact, high impact, extrim impact), jungle trakking, shooting film, fotografi, foto hoby, foto preweding dan sebagainya..
Wanawisata Curug Cilember adalah tempat yang baik buat anak-anak untuk mulai berkenalan dengan alam, belajar hidup mandiri, belajar memasak sambil bermain, mengagumi keindahan. Dan yang paling dianggap penting buat sebagian orang kota, adalah lokasinya yang tak lebih satu jam berkendaraan dari Jakarta.
Hari telah beranjak sore, takut kemalaman kami pun siap-siap pulang. Setelah seharian berpetualang,  perut terasa lapar. Di kawasan puncak juga menyediakan berbagai kuliner yang bisa menghangatkan tubuh. Anda bisa mampir di kedai-kedai yang berjejer  di pinggir jalan, dari makanan ringan sampai makanan berat tersedia disini. Selamat menikmati.

Yati Nurhayati, Penikmat Perjalanan

Tulisan ini pernah dimuat di Harian Umum Pikiran Rakyat, Sabtu 2 Februari 2013
0